حمایت پارک از توسعه فناوری دانشگاه‌های کشور

حمایت پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس از توسعه فناوری دانشگاه‌های کشور

معاونت برنامه ریزی و توسعه پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس  در روز شنبه 6 دی سال جاری جلسه‌ای با اشکان غفوری، معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اهواز و جعفر ملک محمدی، رئیس مرکز رشد دانشگاه آزاد اهواز برگزار کرد.

معاون برنامه ریزی و توسعه پارک در این جلسه به معرفی پارک و فعالیت‌های صورت گرفته پرداخت و از ارائه تجارب پارک به سایر بازیگران زیست بوم نوآوری و فناوری استقبال کرد.

در ادامه دکتر ملک محمدی ضمن بررسی مشکلات و موانع و فرصت‌های موجود صنایع استان خوزستان درخصوص توسعه ساختارهای فناوری خواستار انتقال تجارب پارک شد

سبط الشیخ انصاری ضمن اشاره به تجارب پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس بیان کرد، باتوجه به موارد مطرح‌شده در این جلسه، استان خوزستان پتانسیل‌های بسیار قابل‌توجهی در خصوص توسعه فناوری‌های حوزه‌های مختلفی به‌ویژه نفت، فولاد و آلیاژهای آن و کشاورزی داشته و برای هدایت این استان به‌سوی توسعه فناوری بایستی تمامی ساختارهای دولتی و اجرایی یکپارچگی لازم را داشته که لازمه چنین امری، ترویج فرهنگ کارآفرینی و نوآوری و ایجاد بینش و نگاه توسعه‌گرانه به فناوری است.

وی افزود باتوجه به وجود فضای کافی استقرار در این دانشگاه برای واحدهای فناور، وجود اساتید خبره و مجرب علمی، پژوهشی و صنعتی و همچنین حضور دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی در این دانشگاه، بایستی ابتدا فرهنگ نوآوری و کارآفرینی مورد ترویج قرارگرفته و همکاری نزدیکی با صنایع نفت، فولاد و … ایجاد شود تا بتوان از ظرفیت استان بهره‌برداری کرد.

ساعت 9:00 – 99/10/09