جلسه هماهنگی برگزاری رویداد مشترک ماهی‌شناسی

جلسه هماهنگی برگزاری رویداد مشترک کنفرانس بین‌المللی ماهی‌شناسی با پارک علم و فناوری مازندران

جلسه هماهنگی برگزاری رویداد مشترک کنفرانس بین‌المللی ماهی‌شناسی (Techno fish) با پارک علم و فناوری مازندران در روز چهارشنبه مورخ 4 تیرماه 99 با حضور مدیر مؤسسات پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس و همتای ایشان در پارک مازندران، برای هماهنگی برگزاری و اجرای کنفرانس مشترک ماهی‌شناسی در پارک علم و فناوری مازندران برگزار شد.
در این جلسه سرفصل‌های فعالیت، روند برگزاری، محورهای اصلی و تشکیل دبیرخانه کنفرانس مشخص شد.
99/04/04