اجلاس روسای دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و فناوری

حضور دکتر نادری منش، رئیس پارک علم و فناوری تربیت‌مدرس در اجلاس روسای دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و فناوری در موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام در شهر شیراز