فراخوان اولویت‌های پژوهشی‌وفنـاوری سازمان سنجش

فراخوان اولویت‌های پژوهشی‌وفنـاوری سازمان سنجش آموزش کشور

سازمان سنجش آموزش کشور با هدف بهبود و کیفیت بخشی به روش ها و برنامه‌های خود از اعضای هیأت علمی علاقه‌مند، برای انجام پژوهش در زمینه‌های، آزمون های الکتـرونیک و هوشمند، آزمـون‌ســازی و روان‌سنـجی، بهینه‌سازی روش‌های اجرایی،ارزشیابی و اعتبارسنجی،حفـاظت و امـنیت آزمـون، ابعاد اجتماعی و افکارسنجی دعوت به عمل می‌آورد.
لازم است پیشنهادهای پژوهشی مطابق با چهارچوب مرکز پژوهش(قابل دستـرس در نشانی www.craqe.ir) و در قالب نرم افزار word ارسال شود.
علاقه‌منـدان میتوانند پیشـنهاده‌های پژوهشـی خود را تا تاریخ 30 بهمن ماه به آدرس رایانامه Research@sanjesh.org ارسال نمایند.
نشانی: تهران، خیابان کریم خان زند، بین خیابان استاد نجات اللهی و سپهبد قرنی، پلاک 204، سازمان سنجش آموزش کشور
شماره تماس: 02143591512