بازدید پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس از پارک علم و فناوری پردیس

معاونت فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس و هیأت همراه از پارک علم و فناوری پردیس بازدید کردند.

در این جلسه معاون توسعه فناوری پارک پردیس، مهندس قنبرپور، به ارائه توضیحات اجمالی و بیان تجارب این پارک پرداخت و در ادامه معاون فناوری پارک مدرس، مهندس حامد ابراهیمی کلیاتی از فرایندها و چشم‌انداز پارک مدرس را بیان کرد.

در این نشست مدیر و کارشناس بخش مؤسسات پارکی و همچنین کارشناسان مرکز رشد، آموزش و ترویج، تجاری‌سازی و ساختارهای نوآوری حضور داشتند و ضمن بازدید از فضاهای مرکز رشدی پارک پردیس، در راستای بهبود فرایندها، تبادل تجارب و توسعه ساختار با همتایان خود در پارک پردیس به بحث و گفتگو نشستند.

10:00 – 21/07/00