برگزاری سومین نشست «انتقال تجارب کارآفرینی»

هفتدهمین جلسه دوره مدرسه کارآفرینی مدرس در ترم جاری، با عنوان برگزاری سومین نشست «انتقال تجارب کارآفرینی» در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲.۰۹.۱۵ ساعت ۱۴ در دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها برگزار شد.
در این جلسه آقای دکتر علیمردان شیبانی خلاصه‌ای از نیم قرن تجربه خود در کارآفرینی را به دانشجویان انتقال دادند. ایشان با اشاره به این نکته که بیش از ۲۵۰۰ نفر در مجموعه های تحت مدیریت ایشان مشغول به کار می باشند، تاب‌آوری در کارآفرینی را به عنوان رمز اصلی موفقیت کارآفرینان بیان نمودند.
در ادامه، تیم های مدرسه نوآوری و کارآفرینی مدرس، استارت آپ‌های خود را ارائه نموده و از توصیه‌های مهمانان ‌جلسه، بهره‌مند شدند.