برگزاری کارگاه آشنایی با مفاهیم «خلاقیت ذهنی و هزینه های آن»

هجدهمین جلسه دوره مدرسه کارآفرینی مدرس در ترم جاری، با عنوان برگزاری کارگاه آشنایی با مفاهیم «خلاقیت ذهنی و هزینه های آن» با حضور دکتر مهدی خواجوی (متخصص جراحی مغز و اعصاب) در تاریخ ۱۶ آذرماه۱۴۰۲ ساعت ۱۴ در دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها برگزار شد. در این جلسه، آقای دکتر خواجوی ضمن تشریح آناتومی مغز و پیوند علوم اعصاب با کارآفرینی ، مباحثی از قبیل نورومارکتینگ، نورو برندینگ و… را ارائه دادند.
در ادامه، تکنیک‌هایی در خصوص ایجاد تمرکز و شرایط بروز خلاقیت، مطرح شد.
در بخش پایانی کارگاه، استارت آپ‌های حاضر در جلسه، ضمن ارائه کسب و کار خود، مسائلشان را بیان و بازخوردهای لازم را دریافت نمودند.