بازدید مسئولین دانشگاه تربیت مدرس از پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

روز دوشنبه مورخ 27 خردادماه 98 بازدید مسئولین دانشگاه تربیت مدرس از پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس انجام شد. آقای دکتر موسوی کوهپر، معاون پشتیبانی و منابع انسانی؛ آقای دکتر رضایی، معاون دانشجویی؛ آقای خجسته، معاون دفتر برنامه و بودجه؛ آقای دکتر فصیح‌پور مدیر دفتر فنی؛ آقای خاکسار، مدیر امور مالی؛ آقای خاکپور، مدیر امور اداری دانشگاه تربیت مدرس در این بازدید حضور داشته و از کلیه واحدهای فناور حاضر در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس بازدید کردند.
مسئولین پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس از جمله آقای دکتر ابراهیمی، سرپرست پارک؛ خانم دکتر داراب‌زاده، مدیر دفتر ریاست، روبط عمومی و روابط بین‌الملل؛ آقای دکتر یداللهی، معاون اجرایی و پشتیبانی؛ آقای دکتر سجودی، مدیر مراکز رشد؛ آقای مهندس حسین‌زاده، مدیر مؤسسات پارکی؛ آقای مهندس توکلی، مدیر امور اداری، مالی و حقوقی و آقای مینایی، مسئول امور مالی پارک مدرس و آقای طاهری، مدیر دفتر فنی بازدیدکنندگان محترم دانشگاه تربیت مدرس را همراهی کردند.
طی صحبت­‌ها و مذاکرات صمیمانه‌­ای که بین مسئولین دانشگاه و پارک دانشگاه تربیت مدرس صورت گرفت، نتایج سودمندی حاصل شد که در راستای تحقق هر چه سریعتر اهداف پارک بود. شایان ذکر است که این مذاکرات با نظر مساعد معاونت پشتیبانی و دیگر مسئولین دانشگاه به انجام رسید. در نهایت بعد از انجام کامل بازدید و مذاکرات بین مسئولین، بازدید در ساعت 14:00 پایان یافت.

98/03/27
گزارشگر: ستاره پاریان