برگزاری جلسه با مرکز تحقیقات علوم پزشکی ورزشی

برگزاری جلسه پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس با مرکز تحقیقات علوم پزشکی ورزشی

 جلسه‌ای بین پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس با مرکز تحقیقات علوم پزشکی ورزشی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس، این جلسه با حضور کارشناس ناحیه نوآوری، سروناز پاشازاده و کارگزار این ناحیه، سمیرا رحیمی، با امیرحسین معماری، مدیر مرکز تحقیقات علوم پزشکی ورزشی، برگزار شد.

در ابتدای این جلسه کارشناس ناحیه نوآوری، به معرفی ناحیه نوآوری مدرس و مزایای بهره‌مندی از آن پرداخت و از مرکز تحقیقات علوم پزشکی ورزشی به‌عنوان یکی از بازیگران ناحیه نوآوری نام برد و از تعاملات بیشتر هدفمند به‌عنوان یکی از ابزارهای سودمند شبکه‌سازی در ناحیه نوآوری نام برد.

پس‌ازآن جناب آقای دکتر معماری با استقبال از فعالیت‌های صورت گرفته در ناحیه نوآوری، به معرفی مرکز تحقیقات و توانمندی‌های آن مانند، وجود مرکز رشد وابسته به دانشگاه تهران که می‌توان از خدمات آن ازجمله؛ منتورینگ، انکیباتور، فضای استقرار حداقل برای 5 تیم یا شرکت و همچنین بازاریابی نام برد، تعامل سازنده با پژوهشکده علوم اعصاب که در حوزه منتورینگ و فروش توانمند هستند و می‌توان به‌عنوان حلقه بالینی علوم اعصاب از آن نام برد و همچنین ارتباط نزدیک با پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و پژوهشگاه گوارش و کبد، پرداخت.

در خاتمه طرفین در خصوص نحوه مشارکت و همکاری در ناحیه نوآوری مانند پروژه‌های دانشگاهی، راه‌اندازی ساختارهای مشترک مانند مراکز شتاب‌دهنده و نوآوری ذیل پارک مدرس، برگزاری دوره ، رویداد و نمایشگاه‌های مشترک، استفاده از پتانسیل‌های عناصر ناحیه نوآوری، شرکت‌های فناور و ایده‌های اثرگزار، تبادل تجربیات و همچنین تبادل تفاهم‌نامه همکاری مشترک توافق کردند.

این جلسه در روز سه‌شنبه 18 خرداد سال جاری در محل مرکز تحقیقات علوم پزشکی ورزشی برگزار شد.

ساعت 9:00 – 99/03/23