واکسیناسیون شرکت‌های مستقر در پارک

واکسیناسیون شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس

به اطلاع می‌رساند، كاركنان واحدهاي فناور مستقر در پارك که سري اول اسمشان براي واكسيناسيون درج شد، می‌توانند در رورزهای سه‌شنبه 23 و چهارشنبه 24 شهریور  تا ساعت ۱۴ براي واكسيناسيون  به پايگاه بسيج داخل دانشگاه تربيت‌مدرس مراجعه كنند.