کارگاه بین المللی دانشگاه و محیط زیست پایدار

برگزاری دومین کارگاه بین المللی دانشگاه و محیط زیست پایدار

شورای راهبری مدیریت سبز با همکاری کانون علمی دانشجویی محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس، کارگروه محیط زیست مرکز معنا،‌ پژوهشکده محیط زیست و شبکه رتبه‌بندی یو آی گرین متریک دانشگاه‌های جهان، دومین کارگاه بین‌المللی دانشگاه و محیط زیست پایدار با عنوان «زیست بوم دانشگاه تربیت مدرس» برگزار می‌کنند.
این کارگاه در روزهای ۲۱ و ۲۲ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۹ تا ۱۲ در سالن همایش‌های پژوهشکده اقتصاد برگزار می‌شود.