چهل و دومین ماهنامه الکترونیکی وزارت علوم

چهل و دومین ماهنامه الکترونیکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

چهل و دومین ماهنامه الکترونیکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با موضوع دستاوردهای کرونایی دانشگاهیان منتشرشده است، علاقه‌مندان می‌توانند برای دریافت خبرنامه به لینک پیوست مراجعه کنند.