مزایای استقرار در شهرک‌ها و نواحی صنعتی

مزایای استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در شهرک‌ها و نواحی صنعتی

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در خصوص مزایای استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در شهرک‌ها و نواحی صنعتی متنی ارائه کرده است.

‌علاقه‌مندان می‌توانند برای مطالعه این مزایا به فایل پیوست مراجعه کنند و از این مزایا بهره‌برداری کنند.