کارگاه آموزشی و مشاوره جذب سرمایه و افزایش نقدینگی

کارگاه آموزشی و مشاوره جذب سرمایه و افزایش نقدینگی توسط آقای کتر مصطفی کریمیان اقبال و به مدت 8 ساعت برگزار می‌شود. مخاطبان اصلی این کارگاه فعالان اقتصادی، کارآفرینان و کارفرمایان، مدیران صنایع و کسب و کار‌های دانش‌بنیان، مدیران و کارشناسان پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد، اساتید دانشگاه و محققین حوزه اقتصاد دانش‌بنیان هستند.
محورهای اصلی کارگاه جذب سرمایه و افزایش نقدینگی، ارتباط عمر شرکت و میزان سرمایه موردنیاز، مراحل مختلف جذب سرمایه، بررسی انواع سرمایه‌گذاران اکوسیستم نوآوری، فرایند سرمایه‌گذاری و اقدامات عملی شرکت‌ها در مرحله جذب سرمایه است.
*با ارئه گواهینامه معتبر به شرکت‌کنندگان
زمان برگزاری: از ساعت 8:30 تا 16:30 روز دوشنبه مورخ 27 خردادماه 98
محل برگزاری: پارک علم و فناوری البرز

تلفن تماس برای ثبت‌نام و دریافت اطلاعات بیشتر: 34764006-026 و 92108966-026 داخلی 1318 و 1076، واحد آموزش پارک علم و فناوری البرز