سرمایه‌گذاری سازمان‌های ایرانی در پروژه‌های فناوری پیشرفته در پارک صنعتی سنگ بزرگ بلاروس

سرمایه‌گذاری سازمان‌های ایرانی در پروژه‌های فناوری پیشرفته در پارک صنعتی سنگ بزرگ بلاروس

به اطلاع می‌رساند، سفارت جمهوری بلاروس در تهران علاقه‌مندی خود را در خصوص سرمایه‌گذاری سازمان‌های ایرانی در پروژه‌های فناوری‌های پیشرفته در پارک صنعتی سنگ بزرگ واقع در مینسک، پایتخت بلاروس که دارای نظام حقوقی ویژه برای تامین شرایط مطلوب برای انجام کسب و کار است را اعلام میکند. اطلاعات مورد نیاز پیرامون سرمایه‌گذاری در پارک نامبرده و ارایه امتیازات مالیاتی و گمرکی به سرمایه‌گذاران از طریق فایل پیوست قابل دریافت است.