معرفی پروژه‌های فناورانه به شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوران

معرفی پروژه‌های فناورانه به شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوران

بومرنگ بستری برای تبادل فناوری و ارتباط بین سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان با افراد و شرکت‌های نوآور داخلی و بین‌المللی است و هم‌اکنون به‌عنوان یک واسطه نوآوری و کارگزار تبادل فناوری، نیازهای فناورانه صنایع را احصاء کرده و مستندات مربوط به آن نیازها را که به‌صورت پروژه‌های قابل انجام توسط شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور است، در اختیار ایشان قرار می‌دهد.

تعدادی از مسائل فناورانه مطرح شده توسط صاحب‌های صنایع بزرگ ایران
نوشیدنی فراسودمند گیاهی
برد الکترونیکی چشم‌کوره
توری‌های الک لرزان حفاری
کیت‌های تشخیص آنتی‌بیوتیک در شیر
بومی‌سازی دوپ حفاری
گاتر سبک گلخانه توت‌فرنگی
شیر کنترل فوران حفاری
راهکارهای مواجهه با سیل، بلایای طبیعی و پدافند غیرعامل

شماره تماس: 88398563 داخلی 225 آقای بیاضیان