فراخوان توسعه سامانه جداکننده آلفا، بتا و گامابا

فراخوان توسعه سامانه جداکننده آلفا، بتا و گامابا استفاده از هوش مصنوعی

فراخوان توسعه سامانه جداکننده آلفا، بتا و گامابا استفاده از هوش مصنوعی با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی و به سفارش یک شرکت دانش‌بنیان منتشر می‌شود.

یکی از راهکارهای افزایش دقت آشکارسازهای ایزوتوپ‌های رادیو اکتیو استفاده از تجهیزات پردازش سریع و به‌کارگیری الگوریتم‌های هوش‌ مصنوعی برای ارتقای محاسبات در پردازش است.

هدف اصلی این پروژه توسعه مدارهای الکترونیکی است که بتوانند با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی به صورت همزمان نوع پرتو، نوع ایزوتوپ پرتوزا و انرژی پرتو را با درصد خطای کم و در مدت زمان کوتاه شناسایی و تفکیک کنند و فرایند دزیمتری انجام دهند.

انتظار می‌رود در فاز اول این طرح پژوهشی، تیم مجری بانک داده مربوط به انواع پارامترهای زمان صعود، زمان نزول، دامنه و پهنای پالس ذرات پرتوزای مختلف را برای آموزش شبکه عصبی مصنوعی تهیه کرده و برچسب‌زنی کند.

در فاز دوم این پروژه تحقیقاتی، تیم مجری الگوریتم‌های هوش مصنوعی مورد نیاز برای جداسازی ذرات آلفا از بتا و گاما را بر مبنای بانک داده فاز اول، طراحی و پیاده‌سازی کرده و تحت آموزش ماشینی قرار دهد.

در آخرین فاز از این پروژه تحقیقاتی، تیم مجری باید مدارهای الکترونیک سرعت بالای پردازش‌کننده را طراحی و پیاده‌سازی کرده و الگوریتم‌های هوش مصنوعی فاز دوم را بر روی این مدارها پیاده‌سازی کند.

شرکت در این فراخوان تحقیقاتی و ارائه پروپوزال در قالب انفرادی، گروهی، شرکتی و سازمانی مجاز است.

پروپوزالی که بیشترین تناسب را با الزامات این نیاز تحقیقاتی داشته باشد انتخاب و به عنوان مجری به شرکت دانش بنیان متقاضی معرفی خواهدشد.

مهلت ارسال: شنبه 26 تیر 00
شماره تماس: ۸۸۳۹۸۵۴۳-021