جمع‌آوری اطلاعات شرکت‌های دانش‌بنیان

جمع‌آوری اطلاعات شرکت‌های دانش‌بنیان توسط وزارت جهاد کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات شرکت‌های دانش‌بنیان و محصولات آن‌ها به‌صورت آزمایشی سامانه جامع امور فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی را راه‌اندازی کرده است؛ که دارای بخش‌های مختلف از جمله شبکه شرکت‌های دانش‌بنیان و محصولات آن‌ها، شبکه مراکز رشد، بازار دارایی‌های فکری و نیازسنجی صاحبان صنایع است. از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه کشاورزی دعوت می‌شود با مراجعه به سایت پیوست اطلاعات شرکت و محصولات تولیدی خود را در سامانه ثبت کنند.