فراخوان جذب کارگزار«برگزاری رویداد تانا»

فراخوان جذب کارگزار رویداد تانا

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس به منظور برگزاری رویداد تانا، اقدام به فراخوان جذب کارگزار ذی صلاح می نماید.

  • مهلت ارسال: حداکثر تا تاریخ 4 شهریور ماه 1402

  • شماره تماس: 91082100-021 ، داخلی 1061

  • شناسه ایتای: MSTparkTco@

شرایط کارگزار

دارا بودن شخصیت حقوقی متقاضی
دارا بودن سابقه فعالیت مرتبط در حوزه برگزاری رویداد مشابه  به مدت دو سال
برخورداری از نیروی انسانی متخصص در حوزه برگزاری رویداد