فراخوان توسعه سیستم جا‌به‌جاگراپتیکی

فراخوان توسعه سیستم جا‌به‌جاگراپتیکی

صندوق نوآوری و شکوفایی به سفارش یک شرکت دانش‌بنیان فراخوان توسعه سیستم جا‌به‌جاگراپتیکی را منتشر کرده است.

امروزه طیف‌سنج‌ها به طور گسترده در بخش‌های تحقیقاتی و آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می‌گیرند. یکی از رایج ترین انواع طیف‌سنج‌ها، نوع مایکلسون –‌مورلی است.

شرکت متقاضی طی تحقیقاتی توانسته است طیف سنج مادون قرمز در محدوده طیفی 5/4-1 میکرومتر را توسعه دهد و درنظر دارد به منظور ارتقاء محصول خود، محدوده طیفی 20-5 میکرومتر را نیز تحت پوشش قرار دهد.

با توجه به اینکه یکی از مهمترین اجزاء این سامانه، جابه‌جاگر فوق دقیق آن است، در این پروژه تحقیقاتی انتظار می‌رود مجری تحقیق جا‌به‌جاگری را توسعه دهد که حرکت آن به صورت کاملا مستقیم و بدون چرخش اضافی با خطای خروج از محور کمتر از 10 میکرو رادیان و سرعت آن حداکثر یک سانتی‌متر بر ثانیه باشد.

شرکت در فراخوان تحقیقاتی و ارائه پروپوزال در قالب انفرادی، گروهی، شرکتی و سازمانی مجاز است و پروپوزالی که بیشترین تناسب را با الزامات این نیاز تحقیقاتی داشته باشد انتخاب و به عنوان مجری به شرکت دانش بنیان متقاضی معرفی خواهد شد.

مهلت ارسال:پنج‌شنبه 8 شهریور ۰۰
شماره تماس: ۸۸۳۹۸۵۴۳-۰۲۱