فراخوان جذب همکاری خدمات آزمایشگاهی

فراخوان جذب همکاری خدمات آزمایشگاهی کنترل ماسک و اکسیژن طبی

سازمان غذا و دارو با توجه به ‌ضرورت ارزیابی و کنترل تولیدات تجهیزات و ملزومات پزشکی (داخلی و وارداتی) و نیاز به آزمایشگاه‌های دارای صلاحیت درزمینه کنترل کالاهای نامبرده (به‌ویژه ماسک طبی و اکسیژن درمانی)، برای جذب همکاری آزمایشگاه‌های مجاز (خصوصی) و همکار (دولتی و وابسته به دولت) در حوزه نظارتی مربوطه و کلیه آزمایشگاه‌های توانمند در مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی در دامنه مذکور اقدام به اعلام فراخوان کرده است.
متقاضیان می‌توانند از مسیر سامانه شبکه کشوری آزمایشگاهی ثبت‌نام کنند.
شایان‌ذکر است بررسی مدارک ارسالی و ارزیابی‌های لازم مطابق با الزامات در خصوص درخواست‌ها با قید اولویت انجام خواهد شد.