فراخوان شناسایی تیم‌های توانمند

فراخوان شناسایی تیم‌های توانمند برای ایجاد سامانه‌های ورود یکپارچه

شرکت بنیان توسعه و نوآوری مغز افزار با همکاری آی‌چلنج به دنبال تیم‌های توانمندی است که بتوانند سامانه SSO را با مجوزهای آزاد/متن‌باز (Free/opensource) ایجاد کرده و در محصولاتِ توسعه داده‌شده در این شرکت پیاده‌سازی کنند.

تعدد نام‌های کاربری و گذرواژه‌ها همواره باعث سردرگمی کاربران می‌شود. یکی از راهکارها برای حل این مسئله، استفاده از سامانه‌های ورود یکپارچه یا Single Sign-on است. در این سامانه‌ها، یک‌بار ورود کافی است تا دسترسی کاربر به همه حساب‌هایِ مجاز تأیید شود.

ازاین‌رو از شرکت‌های فناور، تیم‌های متخصص، اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها و دانشجویان دعوت می‌شود تا طرح‌های پیشنهادی خود را در سامانه چالش‌های فناوری و نوآوری ایران ثبت کنند.

مالکیت فکری طرح‌های ارسالی تماماً متعلق به شرکت‌کنندگان است. صرفِ شرکت در این فراخوان و ارسال طرح منجر به انتقال مالکیت فکری نمی‌شود. پس از پایان ارزیابی‌ها، شرکت بتنا با تیم‌های برگزیده باهدف ادامه همکاری و پیاده‌سازی طرح‌ها وارد مذاکره می‌شود.

مهلت ارسال: چهار‌شنبه 21 آبان 99
شماره تماس: 88509473-021 – 88509482-021