فراخوان ثبت طرح در سامانه سافا و بررسی TRL

فراخوان ثبت طرح در سامانه سافا و بررسی TRL

به اطلاع می‌رساند، واحدهای فناوری که تمایل به ثبت طرح در سامانه سافا و بررسی TRL طرح خود را دارند می‌توانند با گرفتن اطلاعات ورود (شناسه کاربری و رمز عبور) از کارشناس مربوطه و مراجعه به سایت پیوست اطلاعات خود را در سامانه ارزیابی فناوری ثبت کنند.

واحدهای فناوری می‌توانند یک مورد از دستاوردهای پژوهشی و فناوری خود را در قالب فرمت پیوست به‌منظور ارزیابی و داوری به پست الکترونیکی زیر ارسال کرده و در صورت انتخاب دستاورد، در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری در غرفه پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس از این طرح رونمایی خواهد شد.

پست الکترونیکی: Hosseini{dot}mstp{at}gmail.com
مهلت ارسال: شنبه 22 آبان 00
شماره تماس: ۹۱۰۸۲۱۰۰-۰۲۱، داخلی ۴۰۸۳