فراخوان ساخت داخل شرکت مگاموتور

فراخوان معرفی سازندگان توانمند مستقر در پارک‌های برای همکاری در پروژه‌های ساخت داخل شرکت مگاموتور

شرکت مگاموتور با توجه به برنامه جامع راهبردی خود مبنی بر استفاده از ظرفیت‌های تولیدکنندگان داخلی برای قطعاتی که از طریق خرید خارجی تأمین می‌شود فراخوانی اعلام کرده است.

افرادی که محصولاتی که در فایل پیوست لیست آن‌ها موجود است تولید می‌کنند می‌توانند در این فراخوان شرکت کنند و اطلاعات خود را به آدرس پست الکترونیکی زیر ارسال کنند.

پست الکترونیکی: Ar{.}rezapour{at}megamotor{dot}ir
شماره تماس: 09122786307