ارائه تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش ویژه کرونا

ارائه تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش ویژه کرونا

به اطلاع می‌رساند با هماهنگی به‌عمل‌آمده توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، علاوه بر شرکت‌های دانش‌بنیان امکان بهره‌مندی واحدهای فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری واجد شرایط و معرفی‌شده از دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری از منابع تسهیلاتی بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کشور موردتوافق معاونت علمی و فناوری با صندوق توسعه ملی، فراهم‌شده است. در حال حاضر اولویت استفاده از این منابع برای شرکت‌ها و واحدهای فعال در حوزه کرونا در قالب ارائه تسهیلات برای تأمین سرمایه در گردش (در حوزه صنعت) با نرخ ۱۲ درصد تا سقف ۴۰ میلیارد تومان و دوره پرداخت و بازپرداخت حداکثر دو سال است که از طریق بانک‌های کارآفرین، آینده و صنعت و معدن و با معرفی معاونت علمی و فناوری قابل‌پیگیری است.
با توجه به شرایط بحرانی حاضر در جامعه، اولویت با شرکت‌های مرتبط با حوزه کرونا بوده و پس از گذر از این دوران، ظرفیت ایجادشده برای سایر حوزه‌ها نیز قابل‌استفاده خواهد بود.

اطلاعات موردنیاز

نام شرکت و مدیرعامل شرکت و شماره تماس مستقیم ایشان (ترجیحاً نماینده‌ای از شرکت با شماره مستقیم معرفی شود)
مبلغ مورد درخواست و نام بانک موردنظر
نوع فعالیت و محصول تولیدی مرتبط با کرونا

شماره تماس: 91082100-021 (معاونت فناوری)