فراخوان ثبت‌نام «طرح رویش هسته‌های فناور»

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس فراخوان ثبت‌نام «طرح رویش هسته‌های فناور» را برگزار می‌کند.

  • از 5 دی تا 10 بهمن 1401

  • محل ثبت‌نام: سامانه جامع پارک

  • اعطای گرنت به پایان نامه‌های کارشناسی ارشد تا سقف 150.000.000 ریال

  • اعطای گرنت به رساله‌های دکتری تا سقف 250.000.000 ریال

  • شماره تماس: 91082100-021، داخلی 4083

حمایت از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های کاربردی و دارای قابلیت تجاری‌سازی

اعطای گرنت ویژه اعضای هیات‌علمی و دانشجویان مسئول طرح