امضای تفاهم نامه همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس و صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری مدرس

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس و صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری مدرس باهدف عامليت مالي منابع پارك، توسط صندوق به شرکت‌های معرفی‌شده از سوی پارک مدرس تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

این تفاهم‌نامه همکاری روز دوشنبه 19 دی‌ماه 1401 در نشستی با حضور دکتر حسین نادری منش رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس و دکتر رضا رجائی مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی مدرس باهدف عامليت مالي منابع پارك، از سوی صندوق و ارائه خدماتی از قبیل اعطای کمک، اعطای تسهیلات، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی (سرمایه‌گذاری خطرپذیر) و غیره به شرکت‌هایی که از طرف پارک معرفی می‌شوند، امضا شد.