فراخوان دریافت طرح ضد کف آمین

فراخوان حل مسئله کف‌زایی (ضدکف آمین)

مؤسسه توسعه فناوری و نوآوری شریف به‌عنوان کارگزار و بازوی اجرایی رفع نیازهای فناورانه بسیاری از صنایع مختلف کشور، فراخوانی تحت عنوان دریافت طرح در زمینه ضد کف آمین اعلام کرده است.

کف‌زایی یکـی از اصلی‌ترین مشکلات در پالایشگاه‌ها اسـت. به‌منظور حذف این پدیده نامطلوب از محلول شیمیایی بـه نام ضدکف استفاده می‌شود.
آنتی‌فوم یا ضدکف افزودنی شیمیایی هست که باعث کاهش و مانع شکل‌گیری کفی است که در طی فرآیندی شیمیایی مایعات ایجادشده است. معمولاً در انجام فرآیندهای شیمیایی کف‌ها باعث ایجاد مشکلات جدی روی سطح پوشاننده می‌شوند.

ترکیبات اسیدی و مشکلات ایجادشده در اثر حضور این ترکیبات، پالایشگاه‌ها را با مشکلات جدی روبرو می‌کند. کف زایی یکی از متداول‌ترین مشکلات در برج جذب است کـه باعث افزایش مصرف آمین، اختلاف فشار در بالا و پایین برج و درنهایت کاهش راندمان می‌شود.

از مهم‌ترین موارد کف زایی در محلول آمین می‌توان بــه حضور ذرات معلق جامد، هیدروکربن‌های مایع، مـواد حاصـل از تجزیه آمین، پایین بودن دمای آمین و دمای گاز ورودی بـه برج و هـر ماده خارجي كه وارد محلول آمين شود از قبيل گريس اشاره کرد.

کف از حباب‌هایی از جنس مایع که مولکول‌های گاز را در برمی‌گیرند، تشکیل‌شده است. سطوح جداکننده محفظه حباب‌های مجاور به دلیل نازک بودن، هدف مواد ضدکف می‌باشند.
عملکرد ضدکـف بـه خواص شیمیایی محلول، عوامل فعال سطحی و شرایط عملیاتی بستگی دارد. ضدکف‌ها را می‌توان بــه سه دسته روغن‌های غیر قطبی (مــواد معدنی و سیلیکون‌ها)، روغن‌های قطبی (الکل‌ها و اســيدهای چرب، الکیلآمین‌ها، الکیلآمیدهــا و غیره) و ذرات جامد ناسازگار با آب تقسیم کرد.
ضدکف‌های سـیلیکونی پلیمرهایی با اتصالات سیلیکون (عمدتاً پلــی دی متیل سیلوکسان) است. سیلیکون ترکیبی آب‌گریز است که برای استفاده به‌عنوان ضدکف در سیالات غیرآبی نظیر نفت مناسب است. در ضدکف‌هایی بــا پایــه الکل از مقادیر بالای الکل به‌منظور کنترل کف در سیالات آبی استفاده‌شده اسـت.

ضدکف‌هایی بـا پایـه سیلیکونی ماننـد 7133 SAG و نـوع غلیظ شـده آن SAG 220 انتخاب‌های بسـیار مناسـبی بـرای کنترل کف در واحدهای آمین می‌باشند. در مقایسه بــا نمونه‌های مشابه می‌توان از مقادیر کمتر این ضدکف‌ها در واحدهای آمین استفاده کرد. از بین بردن سریع کف، مقاومت و دوام بالا، مقاومت گرمایی مناسب و بهره‌برداری آسان ازجمله مزایای این ضدکف‌ها می‌باشند.

علاقه‌مندان می‌توانند از طریق لینک‌های زیر در این چالش شرکت کنند و به ارائه راهکارهای نوآورانه خود بپردازند.

حوزه‌ها

  • صنایع شیمیایی
  • پالایشگاه

مهلت ارسال: تا پنج‌شنبه 15 مرداد 99

پست الکترونیکی: proposal{at}shariftto{dot}ir