فراخوان طرح فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی

فراخوان طرح فرصت مطالعاتی اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی در جامعه و صنعت

براساس آیین‌نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیأت‌علمی در جامعه و صنعت، اعضای هیأت‌علمی با موافقت دانشگاه می‌توانند بین 3 ماه تا یک سال به واحدهای اقتصادی و صنعتی مأمور شده و به‌منظور کمک و بهبود کیفی و عملیاتی واحدهای فوق همکاری کنند.

فرصت‌های مطالعاتی اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها و مراکز علمی در جامعه صنعت زمینه مناسبی را برای ارتقا توانمندی‌ها و مهارت ایشان برای انتقال‌یافته‌های پژوهشی و کسب دانش بومی و انتقال‌یافته‌های پژوهشی به جامعه فراهم می‌سازد.

در طی فرصت مطالعاتی، عضو هیأت‌علمی در واحد عملیاتی دولتی یا غیردولتی شامل بخش‌های صنعتی، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، خدماتی و کشاورزی حضور می‌یابد.

واحد عملیاتی می‌تواند وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های بخش خصوصی، بنگاه‌ها یا سازمان‌های فرهنگی و صنعتی، واحدهای پژوهش و توسعه، اقتصادی یا خدماتی دولتی یا غیردولتی که متقاضی حضور عضو هیأت‌علمی درزمینه تخصصی خاص در واحد خویش‌اند باشد.

هدف‌ها

  • انتقال و ترویج یافته‌های جدید دانش و فناوری مراکز آموزشی و پژوهشی به واحدهای صنعتی باهدف ارتقای توان علمی و فنی واحدهای صنعتی
  • جهت‌دهی به تحقیقات دانشگاهی و توسعه دانش‌ها و فناوری‌های کاربردی و موردنیاز صنایع، دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های بخش خصوصی
  • تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و توسعه همکاری‌های علمی و پژوهشی بین مراکز آموزشی و واحد‌های صنعتی، اقتصادی یا خدماتی
  • مشارکت برای سیاست‌گذاری و تعریف پروژه‌هایی برای اصلاح فرایندها و محصولات برای توسعه پایدار
  • شناسایی فناوری‌های موردنیاز و ارائه پیشنهاد به‌منظور تدوین و یا انتقال فناوری به واحد عملیاتی
  • کمک به افزایش شناخت اعضای هیأت‌علمی دانشگاه / پژوهشگاه از فضای کار، تولید و صنعت
  • استفاده مفید و مؤثر از امکانات آزمایشگاهی و تجهیزات واحدهای عملیاتی

اعضای هیأت‌علمی می‌توانند با مراجعه به لینک زیر در این طرح شرکت کنند.