دومين همايش ملي جغرافيا، محیط‌زیست، امنيت و گردشگري

دومين همايش ملی جغرافيا، محیط‌زیست، امنيت و گردشگری

به اطلاع می‌رساند، دانشگاه بزرگمهر قاينات در نظر دارد، «دومين همايش ملی جغرافيا، محیط‌زیست، امنيت و گردشگری» را باهدف تلاش در راستای ارتقا سطح علمی- پژوهشی دانشگاه بزرگمهر قاینات و معرفی آن در سطح ملی و منطقه‌ای برگزار کند.
محورها
یافته‌های تحقیقاتی علوم جغرافیایی در حوزه‌های مختلف (برنامه‌ریزی شهری، برنامه‌ریزی روستایی، گردشگری، ژئومورفولوژی، اقلیم‌شناسی، سنجش‌ازدور، سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی)
گردشگری، چالش‌ها و راهکارهای توسعه آن
محیط‌زیست انسانی و طبیعی (مسئله‌ها، چالش‌ها و راه‌کارها)
مطالعه‌های مربوط به امنیت
رابطه محیط‌زیست، امنیت و گردشگری با تاکید بر نگرش جغرافیایی

مهلت ارسال مقاله: مورخ 30 دی ماه 98
زمان برگزاری: مورخ 7 اسفندماه 98
آدرس دبیرخانه: خراسان جنوبی، قاین، انتهای خیابان بزرگمهر، دانشگاه بزرگمهر قاینات
شماره تماس: 31006831-056