ارائه خدمات مدیریت محتوا برای شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری

ارائه خدمات مدیریت محتوا برای شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری

شرکت اسپاد سیستم در نظر دارد برای حمایت از شرکت‌های مسقر در پارک علم و فناوری و مراکز رشد، خدمات مدیریت محتوا ارائه دهد تا شرکت‌های همکار وب سایت رسمی به‌منظور معرفی شرکت و محصولات خود داشته باشند.
80% تخفیف برای شرکت‌های متقاضی

تعداد

درصد تخفیف

قیمت نهایی (ريال)

1 تا 15

80

4.000.000

16 تا 22

83

3.400.000

23 تا 30

85

3.000.000

31 تا 50

87

2.600.000