شناساگر والد دام و طراحی و ساخت پهپاد کشاورزی به منظور پایش، اندازه-گیری، ارزیابی و کنترل

مؤسسه دانشمند در نظر دارد در راستای حمایت از طرح‎های دانش‌بنیان، نیازهای فناورانه شرکت‌‎های تابعه بنیاد مستضعفان را در قالب سامانه مناقصات فناورانه «بر مبنای فلسفه نوآوری فراگیر»، اعلام عمومی نماید. در صورت توانمندی در این موضوع به آدرس سایت سامانه http://fanavar.daneshmandins.ir  مراجعه کرده و طرح خود را از طریق این سامانه ارسال فرمایید.

مهلت ارسال پیشنهاد 25 و 28آذر 1397