ابلاغیه صیانت از پایگاه داده

ابلاغیه صیانت از پایگاه داده

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باهدف رعایت حریم خصوصی کاربران و حمایت از حقوق شخصی افراد و بر اساس بند 1 و 3 ماده 2 و بند 13 ماده 7 اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران، ابلاغیه صیانت از پایگاه داده مستفاد از قوانین و مقررات موجود در کشور را صادر کرده است.
 بدیهی است هرگونه تخلف در این زمینه بر اساس ضمانت اجراهای موجود، در محاکم قانونی قابل پیگرد خواهد بود. متن ابلاغیه صیانت از پایگاه داده به همراه مستندات قانونی مرتبط، به‌منظور بهره‌برداری از طریق فایل پیوست در دسترس است.