مطالعات فاز شناخت و تحلیل جزئیات تهیه سامانه جامع مدیریت بحران زلزله

مطالعات فاز شناخت و تحلیل جزئیات تهیه سامانه جامع مدیریت بحران زلزله

با توجه به انجام مطالعات با عنوان «طرح جامع کاهش خطرپذیری لرزه‌ای و مدیریت بحران کرج» توسط شهرداری کرج و ارائه گزارش‌های نهایی توسط مشاور طرح، شهرداری کرج در راستای عملیاتی کردن نتایج اقدام به راه‌اندازی سامانه جامع مدیریت بحران زلزله کرده است.  علاقه‌مندان می‌توانند پروپوزال خود را به‌همراه شرح خدمات تفصیلی (نحوه انجام کار)، حق پرداخت پیشنهادی، برنامه زمان‌بندی، سوابق انجام کار‌های مشابه و عوامل کلیدی ارسال کنند. هم‌چنین شرح خدمات پیشنهادی انجام کار در فایل پیوست قابل مشاهده است.

مهلت ارسال پروپوزال: تا تاریخ 31 شهریورماه 98
شماره تماس:5892498-0263، از ساعت 8 تا 13