بیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران

بیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران

بیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران توسط دانشگاه یزد و دبیرخانه دائمی کنفرانس مهندسی برق در یزد برگزار می‌شود. هدف از برگزاری این کنفرانس فراهم آوردن فرصتی برای خبرگان مراکز دانشگاهی پژوهشی و صنعتی برای هم‌اندیشی، تبادل‌نظر علمی و فنی، ارائه آخرین یافته‌های علمی و پژوهشی و همچنین ایجاد فرصت‌های همکاری مشترک در موضوعات قدرت، مخابرات، الکترونیک، کامپیوتر، کنترل، مهندسی پزشکی، کامپیوتر و صنعت و اقتصاد برق است. برنامه‌های جانبی در کنفرانس مهندسی برق ایران شامل برگزاری مسابقات و چالش‌های علمی، کارگاه‌های آموزشی کوتاه‌مدت، نشست‌های علمی تخصصی بر پایه نمایشگاه تجهیزات مهندسی برق است تا علاقه‌مندان را با آخرین دستاوردهای حاصل‌شده و چالش‌های مرتبط با زمینه‌های مختلف علوم مهندسی برق و کامپیوتر آشنا سازد.

تاریخ برگزاری: 9 تا 12 اردیبهشت‌ماه 1398
نشانی دبیرخانه: یزد، صفائیه، دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی برق، دبیرخانه بیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق
شماره تماس: 31232331-035