برگزاری اولین کنفرانس ملی مدیریت کسب‌وکارها

برگزاری اولین کنفرانس ملی مدیریت کسب‌وکارهای برتر و ثروت آفرین

موسسه آموزش عالی تابران مشهد با حمایت و همکاری دانشگاه‌ها و مراکز علمی داخلی و بین‌المللی، اولین کنفرانس ملی مدیریت کسب‌وکارهای برتر و ثروت آفرین را برگزار می‌کند.

کنفرانس‌های علمی و آکادمیک تجلی تلاش اعضاء جامعه علمی برای برقراری ارتباط میان اعضای دانشگاهی و مدیران سازمان‌ها برای تبادل اندیشه و دانش است.

ارائه یافته‌ها و نظریه‌های جدید منجر به ثروت آفرینی دانش و تحقق توسعه در خرد جمعی می‌شود. یكی از عوامل مؤثر در فرایند توسعه و ثروت آفرینی کسب‌وکارها، برگزاری همایش‌ها و کنفرانس‌های علمی و تخصصی است.

محورها

  • توانمندسازی مدیریت و توسعه رونق تولید، هوشمند سازی مدیریت کسب‌وکار، مدیریت کسب کار الکترونیکی و تجارت الکترونیک و ظرفیت‌ها و چالش‌های حقوقی توسعه کسب‌وکار
  • برنامه‌ریزی و اجرای استراتژیک در کسب‌وکار، مدل‌های کسب‌وکارهای برتر و ثروت آفرین و متدولوژی ثروت آفرینی در سازمان
  • مدیریت نوین شهری در حوزه کسب‌وکار، مدیریت اسلامی و اخلاق حرفه‌ای در کسب‌وکار و موانع حقوقی ثبت و توسعه کسب‌وکارها
  • آموزش و توسعه علوم و دانش مدیریت، آینده‌پژوهی کسب‌وکارهای ثروت آفرین و ثروت آفرینی دانش مدیریت در قرن 21

مهلت ثبت‌نام: چهارشنبه 21 آبان 99
زمان برگزاری: پنج‌شنبه 22 آبان 99
شماره تماس: 35227217-053