برگزاری مسابقه ویژه اعضاي هیأت‌علمی

برگزاری مسابقه دفتر مشاور امور زنان و خانواده وزارت علوم ویژه اعضاي هیأت‌علمی

به اطلاع می رساند؛ دفتر مشاور امور زنان و خانواده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مسابقه ویژه اعضای هیأت‌علمی را برگزار می کند.

این مسابقه در بخش هیأت‌علمی آماده دریافت نظرات در قالب مسابقه است.

سوال‌ها

  • نحوه مدیریت نقش‌های چندگانه زنان برای تعامل میان کار- خانواده
  • نقش اساتید زن هیأت‌علمی در توسعه علم و فناوری
  • نحوه اثرگذاری زنان هیأت‌علمی در فرهنگ جامعه
  • نحوه الگوسازی زنان هیأت‌علمی برای دختران

بهترین پاسخ ارسالی خود را با ذکر تمام مشخصات خود (نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی/ کد ملی، شماره تماس) به شماره واتس‌اپ زیر ارسال کنید.

مهلت ارسال: شنبه 20 دی 99
شماره واتس‌اپ: ۰۹۰۲۴۴۷۶۸۲۰