برگزاری وبینار آموزشی اصول ارزیابی اقتصادی

برگزاری وبینار آموزشی اصول ارزیابی اقتصادی طرح‌های سرمایه‌گذاری

پارک علم و فناوری استان کرمان وبینار آموزشی اصول ارزیابی اقتصادی طرح‌های سرمایه‌گذاری را برگزار می‌کند.

مدرس این دوره محسن صیقلی، دکتری مدیریت مالی دانشگاه تهران مدیر اقتصادی مؤسسه مالی و اعتباری کوثر مدیر عامل شرکت اقتصاد مدبر کیش است.

سرفصل‌ها

  • بررسی مزیت رقابتی پایدار ایده، بررسی فیلدها و زمینه‌های تخصصی اشباع و نیم‌‌اشباع صنعتی و غیرصنعتی و بررسی روندهای آتی در دنیا و کشور trends mega
  • ارزیابی انواع جریان‌های نقدینگی و بررسی صحت ‌آن‌ها، اثر تورم و مالیات و استهلاک در مدل سرمایه‌گذاری و بررسی اثر وام
  • تهیه چک لیست ارزیابی اقتصادی، شناسایی ریسک‌های فنی و بازار و اقتصادی و تحلیل ریسک و آنالیز تاثیرپذیری ریسک‌ها
  • مدل‌سازی ریسک، توسعه پاسخ ریسک‌های سرمایه‌گذاری، مدیریت و پایش ریسک  و تهیه چک لیست ریسک سرمایه‌گذاری
  • تهیه چک لیست بازار، هزینه‌های سرمایه‌گذاری و عملیاتی و پارامترهای تاثیرگذار در ارزیابی اقتصادی
  • تهیه چک لیست فنی، ارزیابی روند و کشش بازار (عرضه و تقاضا) و استراتژی‌های بازاریابی
  • ارزیابی بیزنیس مدل، توسعه مدل ارزیابی و بررسی انواع مدل‌های بازاریابی سنتی و دیجیتال

زمان برگزاری: : دوشنبه ۱۰ آذر تا  چهارشنبه ۱۹ آذر 99
محل برگزاری: وبینار-غیرحضوری
شماره تماس: 32221636-021 – داخلی 18