برگزاری کارگاه‌های آموزشی مراکز مشارکت کننده در بیست و یکمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار

مراکز مشارکت کننده در بیست و یکمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار با توجه به مجازی بودن این نمایشگاه  کارگاه‌های آموزشی برگزار می‌کنند.

فهرست کارگاه های آموزشی در نظر گرفته شده درنمایشگاه مجازی دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار ۹۹ از لینک زیر قابل دریافت می باشد.

لازم به ذکر است که لینک های ثبت‌نام بزودی فعال و در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

کارگاه‌های پارک  علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس

  • مدل‌های قیمت‌گذاری تحلیلی شرکت‌های نوپا، سید حسین رضوی حاجی‌ آقا
  • آشنایی با مدل‌های کسب و کار، محمد سریر افراز