وبینار آموزشی «بازاریابی تلفنی»

وبینار آموزشی بازاریابی تلفنی

صندوق نواوری و شکوفایی وبینارآموزشی «بازاریابی تلفنی» را برگزار می‌کند.

  • چهارشنبه 12 خرداد 00

  • ساعت: 16 تا 18

  • هزینه رویداد: رایگان

  • مدرس:کامبیز حسین خان طهرانی

  • محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری

  • شماره تماس: 8695-021، داخلی 223

وبینار آموزشی  بازاریابی تلفنی توسط مرکز آموزش بازرگانی و صندوق نوآوری و شکوفائی  برگزار خواهد شد.

محورها

۱-مفهوم بازاریابی تلفنی

۲-زمان مناسب برای استفاده از بازاریابی تلفنی

۳-مزایا و موانع برقراری ارتباط تلفنی

۴-آمادگی قبل از تماس در بازاریابی و فروش تلفنی

۵-شروع مکالمه در بازاریابی و فروش تلفنی

۶-روش دسترسی به شخص مورد نظر در بازاریابی و فروش تلفنی

۷-مدیریت زمان و روش اتمام موفق مکالمه در بازاریابی و فروش تلفنی

۸-دسترسی و تعامل با افراد سطوح مختلف در بازاریابی و فروش تلفنی

۹-پیوند و ارتباط سریع با مشتری

۱۰-فروش با سوال تلفنی

۱۱-الگوهای طراحی پرزنت تلفنی و تمرین و اجرا