برگزاری وبینار معرفی کمک‌هزینه تحقیق و توسعه

برگزاری وبینار معرفی کمک‌هزینه تحقیق و توسعه و خدمات سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران وبینار معرفی کمک‌هزینه تحقیق و توسعه و خدمات سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی را با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار می‌کند.

مخاطب‌های این رویداد اعضای هیأت‌علمی، دانشجویان و شرکت‌های دانش‌بنیان هستند.

محورها

  • معرفی کمک‌هزینه تحقیق و توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی
  • معرفی خدمات سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی

سخنران‌ها

  • محمدحسین رضوانیان، مدیر ارزیابی سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی
  • هدی مراغه‌ای، کارشناس توسعه اکوسیستم صندوق نوآوری و شکوفایی
  • سید محمد مهدوی، مشاور صندوق نوآوری و شکوفایی

زمان برگزاری: ساعت 11 تا 12:30، دوشنبه 21 مهر 99
محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری
شماره تماس: 4-88220700-021، داخلی 138