ارائه تسهیلات به شرکت‌های آسیب‌دیده از کرونا

تسهیلات صندوق‌های پژوهش و فناوری به شرکت‌های فناور آسیب‌دیده از کرونا

صندوق‌های پژوهش و فناوری به شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌ها و مراکز رشد که از شیوع ویروس کرونا آسیب دیده‌اند، تسهیلات تا سقف 6 میلیارد ريال با نرخ سود 9 درصد در 3 مرحله و طی 6 ماه ارائه می‌کنند.

شرایط لازم برای اخذ تسهیلات

  • از ابتدای سال 97 دارای فروش رسمی اظهار شده در سامانه الکترونیکی صورت معاملات باشد.
  • نسبت فروش زمستان به فروش کل شرکت از 80 درصد این نسبت در سال 97 کمتر باشد.
  • جز مجموعه شرکت‌های دانش‌بنیان یا خلاق نباشد.
  • در سال 98 کمتر از 50 نفر نیروی انسانی یا کمتر از 20 میلیارد ریال فروش داشته باشد.

میزان تسهیلات

میزان تسهیلات قابل ارائه بر مبنای بیشترین مقدار به دست آمده از شاخص‌های زیر تعیین می‌شود.

  • 60% هزینه‌های درج شده در اظهارنامه یا صورت مالی حسابرسی شده در سال 97
  • 40% فروش سال 98
  • 90% هزینه‌های حقوق و دستمزد شش‌ماهه دوم سال