هفتمین همایش «مرزهای علوم ریاضی»

هفتمین همایش «مرزهای علوم ریاضی»

دانشگاه اصفهان با همکاری پژوهشکده ریاضیات پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (شعبه اصفهان) در نظر دارد، هفتمین همایش «مرزهای علوم ریاضی» را باهدف آشنایی و تعامل بیشتر و بهتر ریاضیدان‌های ایرانی داخل و خارج کشور، انجام فعالیت‌های مشترک و همچنین بحث و تبادل‌نظر پیرامون مباحث مطرح در مرزهای دانش ریاضی برگزار کند.
محورها
سخنرانی علمی بیش از سی ریاضیدان داخلی و خارجی
چندین دوره درسی کوتاه‌مدت
کارگاه پژوهشی (قبل و بعد از همایش)

مهلت ثبت‌نام: روز یکشنبه مورخ 24 آذرماه 98
زمان برگزاری: مورخ 11 تا 13 دی‌ماه 98
محل برگزاری: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
تلفن: 37932128-031، داخلی 2640