پنجمین همایش جایزه محیط زیست

پنجمین همایش جایزه محیط زیست

دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان در نظر دارد، به منظور تقدیر از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویی در زمینه‌های مختلف محیط ‌زیست، پنجمین همایش جایزه محیط زیست را همزمان با بزرگداشت روز زمین پاک برگزار کند. به پایان‌نامه‌ها و رساله‌های برتر با محوریت محیط زیست، ابداع، اختراع و طرح‌های نوآورانه و دانش‌بنیان مرتبط با حفاظت محیط زیست لوح جشنواره و جایزه اهدا خواهد شد.
مدارک لازم
مشخصات کامل شخص متقاضی
خلاصه فعالیت انجام شده در یک صفحه
مدارک، مستندات، عکس‌ها، نقشه‌ها و سایر اسناد که در راستای انجام فعالیت‌های موردنظر باشد.

پست الکترونیک: m{dot}Soleimani{at}iut{dot}ac{dot}ir
مهلت ارسال مدارک: روز چهارشنبه مورخ ۲۰ فروردین‌ماه ۹9
زمان برگزاری: روز چهارشنبه مورخ ۳ اردیبهشت‌ماه ۹۹
محل برگزاری:اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده منابع طبیعی
شماره تماس: ۳۳۹۱۳۳۵۸۳-۰۳۱