پیام تسلیت حادثه ناگوار ساختمان پلاسکو

شهادت آتشنشانان فداکار و درگذشت هموطنان عزیز در سانحه ناگوار ساختمان پلاسکو بر عموم هموطنان تسلیت باد.
1395/10/30