چهارمین کنفرانس ملی «تشعشعات فضایی»

چهارمین کنفرانس ملی «تشعشعات فضایی»

پژوهشگاه هوا فضا با میزبانی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای در نظر دارد، چهارمین کنفرانس ملی «تشعشعات فضایی» را برگزار کند. از جمله محورهای این کنفرانس شناسایی، سنجش و آشکارسازی تشعشعات فضایی، اثرسنجی تشعشعات فضایی، راهکارهای حفاظت، مقاوم‌سازی و کاهش آسیب پرتویی، زیست پرتویی فضایی، سیاست‌ها و برنامه‌ها و راهبردهاست. مقالات برتر ضمن دریافت جوایز، در مجله علوم و فنون هسته‌ای و فصل‌نامه علوم و فن‌آوری فضایی منتشر خواهند شد.

مهلت ارسال مقالات: یکشنبه مورخ 20 بهمن‌ماه 98
زمان برگزاری: روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه مورخ 2 و 3 اردیبهشت‌ماه 99
محل برگزاری: تهران، انتهای خیابان کارگر شمالی، سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای
شماره تماس: 82067670-021