International-Diasaster-Management-Award

ششمین دوره جایزه بین المللی مدیریت بحران آذر 97

شهرداری مشهد پیشرو در عرصه اجرای برنامه ها و پروژه های مدیریت بحران ، پدافند غیر عامل و جامعه ایمن شهری ، با توجه به حضور فعالانه در عرصه ملی و بین المللی و برگزاری موفق 4 دوره جایزه بین المللی مدیریت بحران و اهدا تندیس ملی ، اقدام به برگزاری ششمین دوره جایزه بین المللی مدیریت بحران با همکاری مجمع جهانی ریسک سوئیس GRF و سازمان استراتژی کاهش خطر پذیری در سازمان ملل متحد UNISDR  و با هدف شناسایی و اجرای طرح های فناورانه ،خلاقانهو هوشمند در حوزه های مدیریت بحران و ایمنی شهری می نماید.

وب سایت جایزه بین المللی مدیریت بحران : mdmd.mashhad.ir

تلفن دبیر خانه دائمی جایزه بین المملی مدیریت بحران : 05131291534 و  05132216135