دومین کنفرانس بین المللی دانشگاه سبز

دومین کنفرانس بین‌المللی دانشگاه سبز

استفاده صحیح از منابع طبیعی، تعامل صحیح با محیط‌ زیست و مصرف بهینه حامل‌های انرژی، یکی از اهداف مهم سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور در افق ۱۴۰۴ است. بدیهی است که دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی در آموزش، ارتقاء علمی و فرهنگ‌سازی جامعه برای دستیابی به اهداف ذکر شده، نقش برجسته و بی‌بدیلی را عهده‌دار می‌باشند. با امید به همکاری محققین و فرهیختگان جامعه دومین کنفرانس بین‌المللی دانشگاه سبز با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کل کشور، و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می‌گردد. این کنفرانس می‌تواند یک فرصت مناسب برای تبادل نظرات و انتقال تجربیات در خصوص آخرین دستاوردهای دانشگاه‌ها در داخل و خارج کشور، در حوزه مدیریت سبز در زمینه مختلف علمی، اجرایی و فرهنگی باشد.

تاریخ برگزاری: اردیبهشت‌ماه 98

محل برگزاری: دانشگاه اصفهان

شماره تماس: 03137932128-03137932640