مسابقه طراحی منبع تغذیه اضطراری خانگی هوشمند

طرح ملی هوشمند و مرکز توسعه فناوری شبکه هوشمند پژوهشگاه نیرو با همکاری مرکز رشد پژوهشگاه در نظر دارد مسابقه طراحی منبع تغذیه اضطراری خانگی هوشمند را در دو مرحله طراحی و ساخت نمونه اولیه در تهران برگزار نماید. طی این مسابقه طرح‌ها و نوآوری‌های حائز شرایط پس از فرایند ارزیابی، آموزش و ساخت جهت سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی معرفی و زمینه تعامل بین طرفین فراهم می‌شود. اطلاعات بیشتر در لینک رویداد

مهلت ثبت نام: 15 آبان ماه 97