بیست و یکمین جشنواره جوان خوارزمی

بیست و یکمین جشنواره جوان خوارزمی

سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران همه‌ساله شناسایی و معرفی طرح‌های برتر عرصه علم و فناوری را با برگزاری یک رقابت علمی هدفمند که دارای بنیان‌های اجرایی، نظام‌مند و منسجم است با نام جشنواره جوان خوارزمی برای جوانان پژوهشگر، فناور و نوآور به انجام می‌رساند.
طرح‌هاي قابل پذيرش باید در شانزده گروه تخصصي شامل فناوري‌هاي شيميايي، مكانيك، برق و كامپيوتر، هنر، معماري و شهرسازي، كشاورزي و منابع طبيعي، علوم‌پايه، عمران، مهندسي صنايع و مديريت فناوري، مواد، متالورژي و انرژي‌هاي نو و زيست فناوري و علوم‌پايه پزشكي، محيط زيست، فناوري‌ نانو، هوافضا، مهندسي نرم‌افزار و فناوري اطلاعات و مكاترونيك و همچنين در پنج محور پژوهشي و فناوري شامل طرح‌ها و پژوهش‌هاي بنيادي، طرح‌ها و پژوهش‌هاي كاربردي، طرح‌هاي توسعه‌اي، اختراع و نوآوري به جشنواره جوان خوارزمي ارائه شود.
متولدين 1363/01/01 تا 1380/07/30 مجاز به شرکت در جشنواره جوان خوارزمی هستند.
مهلت ثبت‌نام: 31 تیرماه 98